WATCH: Philippine Rise is ours

Ang maituturing na unang anibersaryo ng #PhilippineRise kung saan ginanap ang makasaysayang paglalagay rito ng kauna-unahang boya o marker bilang pagpapatunay na pagmamay-ari ito ng Pilipinas.

Nilagdaan din ni Pangulong Rodrigo Duterte ang presidential proclamation na nagdedeklara sa ilang bahagi ng Philippine Rise bilang marine protected area.

Pinangunahan din ng Pangulo ang sendoff para sa 50 Filipino scientist para mag-explore at pag-aralan ang kapaligiran ng Philippine Rise. Click below to watch video!

Underwater video footage courtesy of Oceana Philippines