To Soc Villegas, I hope God fires you asap

Villegas at the Heal our Land, Line our Pockets, Fatten our Wallets rally earlier today:

“Kapag hindi natin tinigil ang patayan, may sumpang parusa ang bayang pumapatay sa sariling kababayan.”

You mean, mas malala pa sa sumpa na pinagdaanan namin dati?

Pesteng Villegas to.

Para malaman mo Padre Damaso, ikaw ang sumpa para sa mga Katolikong nanglamig sa pananampalataya kasi ayaw marinig ang ka hipokritohan mo. Dahil sayo, maraming lumayo sa simbahan para di na magkasala habang pinkakikinggan ang mga kasinungalingan ninyo at pag kampi sa mga totoong demonyo na siyang nagsumpa sa Pilipinas noon pa man!

Kayo ang sumisira sa simbahan at sumumpa sa bayan dahil alam naming Corrupt, Kunsintidor, Sipsip, Nagbubulag Bulagan, Nagbibingi Bingihan, at SAKIM ang karamihan sa inyo.

Sinumpa ng kakitiran ng isip ninyo ang mga kababaihang hindi mabigyan ng proteksyon dahil ayaw ninyo ng family planning at divorce. Sinumpa ninyo ang mga kabataang lalaki sa kahirapan dahil mapagmalinis kayo.

Matagal nang nararamdaman ng Pilipinas ang sumpang sinasabi mo. Ikaw lang ang nasarapan sa buhay mo.

Leche. IKAW ang sumpa.

You led your people astray.

You chose to politicize rather than bring peace.

You chose to condemn rather be inclusive.

And yet you turn a blind eye towards the sins of your own, and you allow yourself to be a divisive figure. You use Catholicism to further divide this country. You are the antithesis of Jesus Christ.

Soc Villegas, YOU ARE A VERY BAD, INEFFECTIVE PRIEST. I hope God fires you ASAPĀ | By Krizette Laureta Chu