Nalito ba kayo sa isyu ng Rappler? Let’s make it simple

Noong 2015, nag-issue ang Rappler Holdings Corporation, ang nagmamay-ari ng Rappler, Inc., ng 7,217,257 Philippine Depositary Receipts (PDRs) gamit ang shares ng Rappler, Inc. at ibinenta ito sa Omidyar Network Fund, LLC, isang banyagang korporasyon.

Ang Philippine Depositary Receipts (PDRs) ay isang uri ng derivative. Ang derivative ay isang uri ng security kung saan ang halaga o value nito ay galing o nakabase sa halaga ng assets o capital ng ibang kompanya. Sa kaso ng Rappler, ang nag-issue ng PDRs ay ang nagmamay-ari o holding company nito na Rappler Holdings Corporation pero ang halaga o value ng PDRs na ito ay base o mula sa halaga ng assets o capital ng Rappler, Inc. Kaya ang PDRs ay tinatawag na derivative dahil ang halaga o value nito ay “derived” mula sa assets o capital ng ibang kompanya at hindi mula sa nag-issue nito.

Ang posisyon ng SEC sa isyung ito ay – ang lahat ng security, pati mga derivatives, ay dapat busisiin ayon sa pinagkasunduang termino ng pag-issue ng nasabing security o derivative at hindi ayon sa ano mang pangalan ang ibinigay ng mga pumirma dito.

Sa kaso ng Omidyar Network, ang kanilang PDRs ay may nakasaad na kondisyon na kailangang humingi muna ng pahintulot ang issuer o Rappler Holdings Corporation sa Omidyar Network habang hawak pa nito ang mga PDRs kung sakaling gusto nitong baguhin ang kanilang Articles of Incorporation o ang kanilang By-Laws o kung sakaling may gagawin silang aksyon o pagbabago na maaring makakaapekto sa mga karapatang ipinagkakaloob ng PDRs sa mga may hawak nito. Hindi maisagawa ang mga pagbabagong gusto ng Rappler Holdings Corporation kung hindi muna ito makipagusap at kung hindi ito aaprubahan ng 2/3 ng mga may hawak ng PDRs.

Dahil sa kondisyong ito, nilabag ng Rappler ang Foreign Equity Restrictions ng ating saligang-batas kung saan ang lahat ng mass media entities ay dapat pag-aari at kontrolado lamang ng mga Pilipino. Hindi na kontrolado ng mga Pilipino ang Rappler dahil may kontrol din ang mga banyagang may hawak ng kanilang PDRs ayon sa kanilang pinagkasunduan.

Hindi mahalaga kung sa anong paraan kinokontrol ng mga banyaga ang Rappler dahil dapat ay wala talaga silang kontrol. Hindi mahalaga na ang kontrol ng mga banyaga ay sometimes lamang dahil dapat ay wala silang kontrol all of the time.

Kaya hindi apektado ang mga PDRs ng ABS-CBN at GMA dahil ang kanilang PDRs ay walang kondisyong tulad ng sa Rappler. Ang kondisyong ito ang yumari sa Rappler. Dahil sa kanilang paglabag sa mga batas at saligang-batas, kinansela ng SEC ang kanilang corporate registration. | Glen Chong

What can you say about this? Leave your comments below!